ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η HOUSECONS με έμπειρους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων αναλαμβάνει την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος σας , το σχεδιασμό και την κατασκευή. Μηχανικός της εταιρίας μας έρχεται στον χώρο που έχετε βρει και ελέγχει τα στοιχεία καταλληλότητας και νομιμότητας ώστε να προχωρήσετε στη μίσθωση του ακινήτου. Στη συνέχεια ετοιμάζουμε το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά και τα σχέδια προς το δήμο, την πυροσβεστική και το υγειονομικό και κάνουμε τη διεκπεραίωση των φακέλων.

Αυτά είναι τα 4 βήματα που πρέπει να κάνει κανείς για να εκδώσει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

1.Να βρούμε τον κατάλληλο χώρο.

Ο χώρος που θα βρούμε πρέπει να επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος που θέλουμε να ανοίξουμε. Αυτό καθορίζεται από τον κανονισμό της οικοδομής. Εάν επιτρέπεται η χρήση ή δεν απαγορεύεται ρητά τότε ο χώρος είναι κατάλληλος. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός τότε ο διαχειριστής μπορεί να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι συναινεί το 51% της οικοδομής να επιτραπεί η λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης. Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία τότε ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την ευθύνη να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση.

2.Να επιτρέπεται η χρήση απ την πολεοδομία.

Αφού έχουμε εξασφαλίσει ότι ο χώρος είναι κατάλληλος , το επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε αν τα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομικής άδειας συμφωνούν με την πραγματική κατάσταση. Εάν δε συμφωνούν τότε πρέπει να γίνει τακτοποίηση των αυθαιρεσιών. Σημαντικό είναι επίσης να ελέγξουμε αν απαιτείται αλλαγή χρήσης για την χρήση που το χρειαζόμαστε. Εάν απαιτείται αλλαγή χρήσης (π.χ κατάστημα σε χώρο συνάθροισης κοινού), τότε αναλαμβάνουμε την σύσταση φακέλου και καταθέτουμε στην πολεοδομία. Τέλος ενημέρωση χρειάζεται η πολεοδομία σε περίπτωση αλλαγής εσωτερικών διαρρυθμίσεων (άδεια μικρής κλίμακας ,ενημέρωση φακέλου κ.λ.π).

3.Προέγκριση

Αφού ολοκληρώσουμε τα δύο πρώτα βήματα προχωράμε στην αίτηση για προέγκριση της άδεια λειτουργίας απ το δήμο. Τα δικαιολογητικά για το δήμο Θεσσαλονίκης είναι τα παρακάτω:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων Ν.3463/2006 και την Υπ. Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 Κ.Υ.Α)

Κατεβάστε εδώ

4.Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ (Άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων Ν.3463/2006 και την Υπ. Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 Κ.Υ.Α )

Κατεβάστε εδώ

5.Σχεδίαση και κατασκευή

Αφού εκδοθεί η άδεια λειτουργίας μπορούμε να σχεδιάσουμε ανάλογα με τις ανάγκες και τις δικές σας απαιτήσεις το χώρο σας και να σας κάνουμε μια πλήρη προσφορά με κοστολόγια για την κατασκευή του χώρου σας.

  επιστροφή στην αρχή

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Η εύρεση χώρου για βιομηχανική ή εμπορική αποθήκη είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί καλή χωροτακτική και πολεοδομική έρευνα για να αποφευχθούν πιθανές λάθος επιλογές.

Η έλλειψη ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου της χώρας μας, η χαρακτηριστική καθυστέρηση στην οργάνωση και λειτουργία Βιομηχανικών Περιοχών, η συνθετότητα - αντιφατικότητα του θεσμικού πλαισίου, η ελλιπής στελέχωση των ελεγκτικών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, ορίζουν το περίγραμμα του προβλήματος “Εγκατάσταση, Αδειοδότηση και Λειτουργία Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποθηκών”.

ΟΙ δύο βασικές κατηγορίες αποθηκών είναι οι α)εμπορικές και β) βιομηχανικές-βιοτεχνικές:

Βιομηχανική Αποθήκη: αφορά εγκατάσταση στην οποία η αποθήκευση εμπορευμάτων συνοδεύεται από δραστηριότητες που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιούν τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας, νωπών τροφίμων (γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών), φαρμάκων, κατάψυξης με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 22kW εξετάζονται ως (και είναι) βιομηχανικά κτίρια.

Εμπορική Αποθήκη: αφορά εγκατάσταση που προορίζεται για αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος. Οι όροι δόμησης προσδιορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ / 24-5-85 (Δόμηση Εκτός Σχεδίου) για εγκαταστάσεις Εμπορικών Αποθηκών και Βιομηχανικών Κτιρίων. Κατά παρέκκλιση (με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας) είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις η αύξηση του συντελεστή δόμησης των Εμπορικών Αποθηκών.

Είναι πολύ σημαντικό κανείς να ελέγξει με προσοχή τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή που θέλει να μισθώσει ή να αγοράσει αποθηκευτικό χώρο, διότι αυτές είναι που καθορίζουν αν επιτρέπεται να εγκαταστήσουμε στην περιοχή τη δραστηριότητα που θέλουμε. Όπως επίσης πρέπει κανείς να ελέγξει την οικοδομική άδεια αν επιτρέπεται η εγκατάσταση που θέλουμε ή αν χρειάζεται αλλαγή χρήσης.

Οι έμπειροι μηχανικοί της Ηousecons αναλαμβάνουν να κάνουν την χωροτακτική και πολεοδομική έρευνα του ακινήτου που ενδιαφέρεστε να μισθώσετε ή να αγοράσετε και να σας βεβαιώσουν αν επιτρέπεται να αδειοδωτηθεί η λειτουργία της εγκατάσταση που επιθυμείτε.

Στη συνέχεια ετοιμάζουν και υποβάλουν όλες τις απαραίτητες μελέτες και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση στην εκδούσα αρχή και διεκπεραιώνουν το φάκελο μέχρις της τελικής αδειοδότησης.

  επιστροφή στην αρχή

Copyright 2011 by HouseCons