ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ

2. Λογαριασμός ΔΕΗ

3. ΕΝΦΙΑ 2017 (εξαγόμενο από το TAXISNET)

4. Ε2 που αφορά τις μισθώσεις ακινήτων

5. Αποδεικτικά εισοδήματος και συγκεκριμένα:

 

Για μισθωτούς / συνταξιούχους

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα των 2 τελευταίων ετών
  • Ε1 οικονομικού έτους 2016
  • Για μισθωτούς, απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση αποδοχών (2 τελευταίων μηνών)
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση ή τελευταία βεβαίωση πληρωμής σύνταξης

 

Για ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα των 2 τελευταίων ετών
  • Ε1 οικονομικού έτους 2016
  • Έγγραφα που αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης Ο.Ε, Ε.Π.Ε κ.λ.π (Ε3-Ε5)

 

Για αγρότες / κτηνοτρόφους

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα των 2 τελευταίων ετών
  • Ε1 οικονομικού έτους των 2 τελευταίων ετών

 

Δικαιολογητικά για την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού - ΠΕΑ

1. Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας (πρώτη σελίδα από την άδεια της οικοδομής ή της κατοικίας)

2. Τοπογραφικό Οικοδομικής άδειας

3. Κάτοψη διαμερίσματος - κατοικίας

4. Λογαριασμός ΔΕΗ

5. Συμβόλαιο διαμερίσματος - κατοικίας

6. Αριθμός Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ), εφόσον έχει δηλωθεί

  επιστροφή στην αρχή
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.

2. Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (26.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης βάσει ΚΕΝΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/ οικ. 178581/30.06.2017,ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

4. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

  επιστροφή στην αρχή

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΚΙΝΗΤΡΑ
Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό ποσοστό επιχορήγησης Αύξηση επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης Καλύπτονται
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70% Κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων

Αμοιβή του συμβούλου έργου
2 10.000-15.000 20.000-25.000 50% 5% 70%
3 15.000-20.000 25.000-30.000 40% 5% 70%
4 20.000-25.000 30.000-35.000 35% 5% 70%
5 25.000-30.000 35.000-40.000 30% 5% 50%
6 30.000-35.000 40.000-45.000 25% 5% 50%
7 35.000 και πάνω 45.000 και πάνω 0% 0% 0%
  επιστροφή στην αρχή

Copyright 2011 by HouseCons