Μελέτες - Άδειες


Μελέτη διώροφης κατοικίας με υπόγειο στο Ωραιόκαστρο

Υπόγειο

Κάτοψη Υπογείου

Ισόγειο

Κάτοψη Ισογείου

Όροφος

Κάτοψη Ορόφου

 

Πατάρι

Κάτοψη Παταριού

Τομή

Σχέδιο Τομής

Όψη 1

Εικόνα Όψης 1

 

Όψη 2

Εικόνα Όψης 2

Όψη 3

Εικόνα Όψης 3

Πίσω Όψη

Εικόνα Πίσω Όψης

Μελέτη διώροφης κατοικίας στη Θέρμη

Υπόγειο

Κάτοψη Υπογείου

Ισόγειο

Κάτοψη Ισογείου

Όροφος

Κάτοψη Ορόφου

Μελέτη διώροφης κατοικίας στη Θέρμη

Υπόγειο

Κάτοψη Υπογείου

Ισόγειο

Κάτοψη Ισογείου

Όροφος

Κάτοψη Ορόφου

Μελέτη διώροφης κατοικίας στη Θέρμη

Υπόγειο

Κάτοψη Υπογείου

Ισόγειο

Κάτοψη Ισογείου

Όροφος

Κάτοψη Ορόφου

Μελέτη διώροφης κατοικίας με υπόγειο στο Ωραιόκαστρο

Υπόγειο

Κάτοψη Υπογείου

Ισόγειο

Κάτοψη Ισογείου

Όροφος

Κάτοψη Ορόφου

Μελέτη διώροφης κατοικίας με υπόγειο στο Ωραιόκαστρο

Υπόγειο

Κάτοψη Υπογείου

Ισόγειο

Κάτοψη Ισογείου

Όροφος

Κάτοψη Ορόφου

Μελέτη διώροφης κατοικίας με υπόγειο στο Ωραιόκαστρο

Υπόγειο

Κάτοψη Υπογείου

Ισόγειο

Κάτοψη Ισογείου

Όροφος

Κάτοψη Ορόφου

Μελέτη διώροφης κατοικίας με υπόγειο στα Γρεβενά

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Copyright 2011 by HouseCons