Π.Ε.Α

Τι είναι το Π.Ε.Α.

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού. Με το Π.Ε.Α. Το κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ( ή τμήματος αυτού).

Πότε απαιτείται;

• Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινισμένου κτιρίου.

• Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου, εμβαδού μεγαλύτερου των 50 τ.μ.*

• Για ενοικίαση ενιαίου κτιρίου.

• Από 09/01/2012 για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ. Διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

• Για ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' οίκων''

• Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου ή τμήματος κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου ή τμήματος αυτού όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης) καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις ( π.χ. Κλειστός ημιυπαίθριος )

Copyright 2011 by HouseCons